Khen thưởng các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố có thành tích trong công tác tuyên truyền các hoạt động của thành phố Hà Nội năm 2022

03:22 | 19/01/2023

Ngày 17/01/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 385/QĐ-UBND về việc khen thưởng các cơ quan báo chí Trung ương và Thành phố có thành tích trong công tác tuyên truyền các hoạt động của thành phố Hà Nội năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn