Một số cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai

06:57 | 19/11/2013

Ngày 12/11/2013, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh ký ban hành Công văn số 8496/UBND-TNMT về việc một số cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, sử dụng đất nhằm nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn