Không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Tạ Xuân Trình ở số 5, ngõ 59 Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai

09:04 | 11/01/2018

Ngày 10/01/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Thông báo số 18/TB-UBND không thụ lý giải quyết tố cáo của ông Tạ Xuân Trình ở số 5, ngõ 59 Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn