Khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện năm 2023

12:55 | 11/10/2023

Ngày 06/10/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 5081/QĐ-UBND về việc khen thưởng Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Theo đó, tặng Bằng khen cho 96 sinh viên đạt danh hiệu Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường Đại học, Học viện trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Mức thưởng cho mỗi cá nhân bằng 4,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Mục 7, Biểu 01, Phụ lục 04 ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội. Tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua, Khen thưởng Thành phố chuyển vào tài khoản của Thành đoàn Hà Nội để thực hiện.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn