Kiểm tra, làm rõ thông tin Đài Truyền hình Việt Nam nêu

01:41 | 04/10/2023

Ngày 03/10/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3200/UBND-TH, chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin Đài Truyền hình Việt Nam nêu về san lấp đất nông nghiệp tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Theo nội dung Công văn, ngày 28/9/2023, Đài Truyền hình Việt Nam đăng phát phóng sự “Công khai lấp đất nông nghiệp bằng phế thải xây dựng” (Chuyển động 24h, VTVNews) phản ánh tình trạng sử dụng phế thải xây dựng đổ trộm, san lấp đất nông nghiệp tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Về việc này, Chủ tịch UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, làm rõ thông tin Đài Truyền hình Việt Nam nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố trước ngày 15/10/2023.

Giao Văn phòng UBND Thành phố theo dõi, đôn đốc đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn