Bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hợp Thanh đối với ông Hoàng Chí Sỹ

02:08 | 03/11/2018

Ngày 02/11/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6053/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hợp Thanh đối với ông Hoàng Chí Sỹ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn