Lấy ý kiến đóng góp về đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

11:39 | 03/11/2018

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2012; Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND ngày 04 tháng 12 năm 2013 và Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn