Cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh

04:30 | 14/11/2022

Ngày 08/11/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Quyết định số 4308/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp sửa chữa, lái xe ô tô Việt Thanh.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn