Thông báo treo cờ Tổ quốc

05:54 | 06/10/2023

Ngày 04/10/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 936/TB-UBND về việc treo cờ Tổ quốc.

Theo đó, nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023), UBND thành phố Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và Nhân dân trên địa bàn Thành phố treo cờ Tổ quốc từ ngày 09/10/2023 đến hết ngày 11/10/2023.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, nhắc nhở việc treo cờ Tổ quốc ở địa bàn dân cư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc ở các đơn vị thuộc quyền quản lý.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn