Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

10:51 | 30/07/2020

Ngày 27/7/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3283/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn