Triển khai các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023

11:12 | 06/09/2023

Ngày 28/8/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Công văn số 2747/UBND-KTN về việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp những tháng cuối năm 2023.

Theo đó, nhằm hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng GRDP năm 2023 theo kế hoạch đề ra, UBND Thành phố đề nghị các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp cần tập trung thực hiện một số giải pháp, cụ thể như:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Công điện số 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp; Chương trình số 02/CTr-UBND ngày 01/02/2023 của UBND Thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023; Chỉ thị số 10/CT- UBND ngày 26/6/2023 về tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước và triển khai nhiệm vụ.

Đề xuất khen thưởng, động viên kịp thời kịp thời các doanh nghiệp, Lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị liên quan của Thành phố có đóng góp vào thành tích cao trong phục hồi và phát triển kinh tế của Thủ đô.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn