Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

05:09 | 28/09/2022

Ngày 27/9/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 3517/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn