Khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi" thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2017

08:11 | 10/07/2018

Ngày 04/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua "Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi" thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2017.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn