Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026

06:29 | 10/03/2023

Ngày 07/3/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 1369/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn