Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa- Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy

09:02 | 24/06/2020

Ngày 22/6/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2595/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Xổ số, Tư vấn và Du lịch quận Cầu Giấy vào Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy và đổi tên thành Trung tâm Văn hóa- Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn