Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

10:04 | 03/09/2019

Ngày 30/8/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4687/QĐ-UBND về việc Thành lập Ban Chỉ đạo diễn tập ứng phó sự cố hóa chất thành phố Hà Nội năm 2019 tại Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn