Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội

01:44 | 21/11/2022

Ngày 14/11/2022, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các Sở và cơ quan tương đương Sở, Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn