Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội" do Tổ chức Glocal Ventures, Inc/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội

08:08 | 10/07/2018

Ngày 06/7/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội" do Tổ chức Glocal Ventures, Inc/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn