Thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khách sạn Bình An 3, ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố

09:02 | 24/06/2020

Ngày 17/6/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc thành lập cơ sở cách ly tập trung cho chuyên gia tại khách sạn Bình An 3, ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn