Triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an

09:19 | 13/10/2020

Ngày 09/10/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 4889/UBND-NC về việc triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2020.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn