Khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019

06:07 | 15/09/2020

Ngày 11/9/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 4062/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong thực hiện Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn