Chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, tổ tạm trú giấy

06:12 | 10/03/2023

Ngày 09/3/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Công văn số 602/UBND-KSTTHC về việc chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, tổ tạm trú giấy.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn