Khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác (đợt 1)

11:00 | 14/10/2020

Ngày 12/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4594/QĐ-UBND về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thuộc các Trường Đại học, Cao đẳng có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác (đợt 1).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn