Phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội” do Tổ chức Asian Ministry Teams (AMT) tài trợ

03:20 | 19/01/2023

Ngày 18/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn ký ban hành Quyết định số 404/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện và tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án “Tài trợ cho Nhà nuôi dưỡng trẻ em Hữu Nghị Đống Đa - quận Đống Đa - thành phố Hà Nội” do Tổ chức Asian Ministry Teams (AMT) tài trợ.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn