Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn Thành phố

11:03 | 26/09/2023

Ngày 21/9/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Quyết định số 23/2023/QĐ-UBND về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật loại hình xe buýt điện lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh và Xã hội trong quá trình thực hiện thường xuyên tổ chức rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có) để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai xây dựng đơn giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt điện lớn trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố ban hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn