Hà Nội tổ chức thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long

02:08 | 15/07/2010

Ngày 12/07/2010, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ký Công văn số 5312/UBND-VHKG giao nhiệm vụ triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Nội dung văn bản viết:

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long tại cuộc họp về việc triển khai Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (Thông báo số 151/TB-VPCP ngày 02/6/2010 của Văn phòng Chính phủ), Uỷ ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ triển khai thực hiện, cụ thể như sau:   

            1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ (Tiểu ban tuyên truyền, giáo dục, quảng bá kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội) chỉ đạo các cơ quan báo chí và truyền thông của Thành phố, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan báo chí Trung ương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào các hoạt động kỷ niệm.

            2. Sở Thông tin và Truyền thông: hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan báo chí của Thủ đô phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương đẩy mạnh các hoạt động thực hiện các Kế hoạch triển khai Chương trình phối hợp, Thoả thuận hợp tác với Thành phố Hà Nội về công tác tuyên truyền, giáo dục, quảng bá; triển khai các Kế hoạch, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

            3. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Triển khai thực hiện và hướng dẫn các quận, huyện, thị xã, các sở ngành thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, biển tuyên truyền tấm lớn, panô, áp phích, cờ phướn, trang hoàng thành phố…

            - Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao theo Kế hoạch; đặc biệt quan tâm, chú trọng các hoạt động văn hoá, nghệ thuật tại địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn.

            - Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tập luyện thực hiện các kịch bản đã được phê duyệt.

            - Triển khai các nhiệm vụ phối hợp thực hiện Đề án tổ chức Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sáng ngày 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình.

            - Triển khai kịch bản phân cảnh, xây dựng dự toán kinh phí trình UBND Thành phố phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức luyện tập, đảm bảo tổ chức thành công Lễ khai mạc sáng ngày 01/10/2010 tại vườn hoa Lý Thái Tổ và khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm. Đêm hội văn hoá, nghệ thuật kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào tối 10/10/2010 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

            4. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

            Triển khai thực hiện Đề án công tác Lễ tân, mời, đón tiếp các đại biểu quốc tế tham dự các hoạt động, các đoàn nghệ thuật của các quốc gia tham gia biểu diễn trong thời gia diễn ra các hoạt động.

            5. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đầu tư các công trình, dự án kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tập trung triển khai đảm bảo chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

            6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án chỉnh trang đô thị Thành phố, Công an Thành phố, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị để Thủ đô thực sự xanh - sạch - đẹp, văn hoá, văn minh đón chào Đại lễ.

            7. Văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan:

- Chuẩn bị nội dung diễn văn của Chủ tịch Nước tại Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sáng ngày 10/10/2010 tại Quảng trường Ba Đình, báo cáo Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Ban Tuyên giáo Trung ương thẩm định; báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. 

- Khẩn trương thực hiện Đề án quà tặng các đại biểu tham dự Đại lễ theo phương án đã được Thường trực Thành uỷ, UBND Thành phố phê duyệt.

- Rà soát toàn bộ chương trình các hoạt động kỷ niệm đặc biệt trong 10 ngày Đại lễ kỷ niệm, tổng hợp, đề xuất giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố để báo cáo Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long xem xét, giải quyết.

            - Lập dự toán kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động, báo cáo UBND Thành phố trình đồng chí Trưởng ban chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long phê duyệt, triển khai thực hiện.

            8. UBND quận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội trên địa bàn đảm bảo chất lượng, tiến độ, hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ, nâng cao đời sống dân sinh cho nhân dân.    

            - Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo trật tự đô thị để Thủ đô thực sự xanh - sạch - đẹp, văn hoá, văn minh đón chào Đại lễ. Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 21/6/2010 của UBND Thành phố về việc tổ chức cuộc thi “Giữ gìn ngõ, phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

 


CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn