Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

11:04 | 26/09/2023

Ngày 25/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND về việc quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quy định về công tác quản lý thi công và hoàn trả kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội gồm 03 Chương 18 Điều, trong đó có: Quy định chung; Quy định cụ thể; Phân công trách nhiệm và Tổ chức thực hiện. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 10 năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn