Khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

01:05 | 10/10/2018

Ngày 09/10/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 5416/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cho 04 cá nhân thuộc Công an Thành phố.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn