Kết luận chỉ đạo của đồng chí Chu Ngọc Anh, UVBCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, UVBCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:34 | 11/09/2021

Ngày 10/9/2021, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Lê Tự Lực ký ban hành Thông báo số 505/TB-VP về kết luận chỉ đạo của đồng chí Chu Ngọc Anh, UVBCH TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tại cuộc họp với đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, UVBCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an về nội dung liên quan đến việc cấp và quản lý giấy đi đường phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn