Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần

09:03 | 24/06/2020

Ngày 18/6/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2559/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân thanh niên xung phong đã từ trần.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn