Thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

01:43 | 04/10/2023

Ngày 29/9/2023, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh ký ban hành Quyết định số 4902/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, đồng chí Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố là Trưởng ban; đồng chí Vũ Mạnh Cường, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội là Phó Trưởng ban. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 919/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của UBND Thành phố.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn