Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 tại ô đất TH-1. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

09:56 | 01/07/2022

Ngày 27/6/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 2208/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết hai bên đường Cầu Chui - Đông Trù, tỷ lệ 1/500 tại ô đất TH-1. Địa điểm: phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn