Kiện toàn Hội đồng Giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội năm 2018

07:36 | 13/06/2018

Ngày 11/6/2018, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 2843/QĐ-BTC về việc kiện toàn Hội đồng Giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn