Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021

08:59 | 10/10/2018

Ngày 04/10/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5334/QĐ-UBND về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Đức Tuấn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn