Phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội" do Tổ chức Family Health International/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

04:34 | 19/03/2020

Ngày 18/3/2020, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý ký ban hành Quyết định số 1101/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ kỹ thuật hướng tới Chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững tại Hà Nội" do Tổ chức Family Health International/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn