Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

03:41 | 29/09/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định mức trần học phí năm học 2021 – 2022 và cơ chế hỗ trợ tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022”.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết “Quy định mức trần học phí năm học 2021 – 2022 và cơ chế hỗ trợ tài chính đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô từ năm học 2021-2022”.
Ý kiến đóng góp đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Dự thảo Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn