Tặng Bằng khen thành tích xuất sắc cho Trường Trung học cơ sở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1959-2019)

03:14 | 06/11/2019

Ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5938/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen thành tích xuất sắc cho Trường Trung học cơ sở Đông Sơn, huyện Chương Mỹ nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1959-2019).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn