Chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học đối với "Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội"

10:20 | 11/01/2023

Ngày 09/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về việc chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn