Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức

08:14 | 02/02/2023

Ngày 31/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 607/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Hoài Đức.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn