Công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội

09:36 | 09/01/2023

Ngày 06/01/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Công văn số 41/UBND-TNMT về việc công tác quản lý, khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn