Tặng Bằng khen cho cá nhân đã đạt giải Nhất nghề Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019

03:14 | 06/11/2019

Ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 5940/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho cá nhân đã đạt giải Nhất nghề Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn