Lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

10:43 | 01/10/2020

Để tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước về dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.
Cổng Thông tin điện tử UBND Thành phố giới thiệu toàn văn nội dung dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thực hiện các chính sách phát triển giáo dục mầm non của thành phố Hà Nội.
Ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Nghị quyết xin gửi về hòm thư vanthu@hanoi.gov.vn

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn