Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018

07:23 | 11/07/2018

Ngày 09/7/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3496/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2018.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn