Triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

11:07 | 28/08/2021

Ngày 27/8/2021, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Kế hoạch số 196/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội. 


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: NGUYỄN ANH DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn