Khen thưởng thành tích tổng kết công tác năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây

03:03 | 07/08/2018

Ngày 06/8/2018, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 4012/QĐ-UBND khen thưởng thành tích tổng kết công tác năm học 2017-2018 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: PHẠM QUÍ TIÊN, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn