Khen thưởng thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019

01:54 | 22/05/2020

Ngày 18/5/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2047/QĐ-UBND về việc khen thưởng thành tích trong hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn