Tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện lịch sử, chính trị trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

04:35 | 19/03/2020

Ngày 13/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND về việc tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ, kỷ niệm và các sự kiện lịch sử, chính trị trong năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn