Tăng cường công tác phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023

03:41 | 24/02/2023

Ngày 20/02/2023, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác phát triển nuôi trồng thuỷ sản, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn