Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Nghị quyết của HĐND TP Hà Nội quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện; chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội

02:19 | 27/07/2023

Để lấy ý kiến đóng góp của công dân, tổ chức về Dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội quy định chính sách đặc thù thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, quy định chế độ hỗ trợ và mức đóng góp đối với người cai nghiện tự nguyện; chế độ hỗ trợ cho người được phân công trực tiếp giúp đỡ người giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cổng Thông tin điều hành UBND thành phố Hà Nội trân trọng giới thiệu toàn văn Hồ sơ dự thảo Nghị quyết tại file đính kèm.

Ý kiến góp ý xin gửi về địa chỉ hộp thư: vanthu@hanoi.gov.vn, trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày đăng tải.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: TRƯƠNG VIỆT DŨNG, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn