Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thế Cương

04:52 | 15/10/2020

Ngày 14/10/2020, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh ký ban hành Quyết định số 4598/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thế Cương.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Chỉ đạo trực tiếp: VŨ ĐĂNG ĐỊNH, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Trụ sở: 12 Lê Lai, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 02438253536 - 0789111111       Email: vanthu@hanoi.gov.vn